EU: minder afhankelijkheid Russisch gas

De Europese Unie wil maatregelen nemen om haar afhankelijkheid van Russische energie te beperken. Ook moet er een gezamenlijke Europese energiemarkt komen, zo is vrijdag op de EU-top in Brussel besloten.

"We zijn nu nog zeer afhankelijk van anderen, dat onderstreept ook de huidige situatie met Rusland en Oekraïne", zei premier Rutte met een verwijzing naar het grote aandeel Russisch gas dat de EU verbruikt. Zowat een kwart van al het gas dat de EU consumeert komt uit Rusland. Duitsland is de grootste afnemer, terwijl verscheidene Oost-Europese lidstaten voor meer dan 90 procent afhankelijk zijn van Russisch gas.

De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd maatregelen voor te bereiden om de energie-afhankelijkheid terug te dringen. Ze denken vooral aan betere verbindingen tussen de nationale netwerken, zodat een land dat tekorten heeft energie kan afnemen van andere lidstaten. Sommige EU-leiders denken ook aan andere energiebronnen, zoals schaliegas of energie-invoer uit de Verenigde Staten.

De EU-top besprak ook het recente klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie, dat voorziet in een beperking van de CO2-uitstoot tegen 2030. "Sommige Oost-Europese lidstaten zijn bezorgd over dit soort doelstellingen. Een stevig klimaatpakket biedt echter meer stabiliteit en kansen voor innovatie", zei Rutte.

De lidstaten werden het eens over een tijdpad voor een pakket klimaatmaatregelen. Dat moet in oktober worden aangenomen, voor de VN-klimaatconferentie in Parijs in 2015.