'Geef gedoemde scholen geen geld'

Een schoolbestuur dat in het verleden heeft gefaald moet niet zomaar geld krijgen om een nieuwe school op te richten. Om zo'n draaideureffect te voorkomen kan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) verschillende eisen stellen, schrijft de Onderwijsraad in een door hem gevraagd advies.

Om na te gaan of een nieuwe school levensvatbaar is, kan in de eerste plaats aan ouders worden gevraagd of zij behoefte hebben aan die school en hoe ver zij bereid zijn daarvoor te reizen. Ook kan Dekker een schoolbestuur dat eerder vanwege wanbeheer een aanwijzing van de minister van Onderwijs heeft gekregen, beperken in de mogelijkheden om geld voor een nieuwe school te vragen. Een aanwijzing houdt in dat een school binnen een bepaalde tijd aan bepaalde eisen moet voldoen.

Na het oprichten van een school, maar nog voordat die wordt bekostigd, kan worden gevraagd om bewijzen dat het personeel bevoegd is en een verklaring omtrent gedrag heeft. Ook moet het bestuur bewijzen dat aan een schoolplan wordt gewerkt

Het advies volgt na een doorstart van het Islamitisch College Amsterdam. Dat werd in 2010 door toenmalig minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) gesloten. De leerlingenaantallen liepen snel terug en de Inspectie van het Onderwijs oordeelde dat de school 'zeer zwak' was.

Enkele maanden later diende de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) een aanvraag in voor de oprichting van een nieuwe school. Van Bijsterveldt gaf toestemming, waardoor Amsterdam verplicht was voor een nieuw schoolgebouw te zorgen. De gemeente wilde daar niet aan en stelde extra voorwaarden aan de kwaliteit. De Onderwijsraad oordeelde in augustus dat dit volgens de huidige regels niet mag, maar raadt nu dus aan de regels aan te passen.