Arbeidsmarkt vergrijst in rap tempo

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar in rap tempo vergrijsd. De gemiddelde leeftijd steeg sinds 2003 met iets meer dan tweeënhalf jaar naar 41,7 jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook waren er vorig jaar voor het eerst meer vijftigers dan dertigers op de arbeidsmarkt.

Ook ten opzichte van 2012 is de leeftijd van de gemiddelde werkende vorig jaar opnieuw gestegen, met 0,3 jaar. De gemiddelde leeftijd stijgt al sinds het begin van de jaren negentig, het moment dat de eerste babyboomers met pensioen gingen. Tussen 1971 en 1991 bleef de leeftijd van werknemers grofweg gelijk, op iets meer dan 36 jaar.

Dat de beroepsbevolking steeds ouder wordt, blijkt ook uit de 'generatie-index' van het CBS. Daarin wordt het aantal vijftigers op de arbeidsmarkt uitgezet tegen het aantal dertigers. Als de graadmeter boven een stand van 1 uitkomt, hebben vijftigers de overhand, terwijl een stand onder de 1 duidt op meer dertigers.

In 2013 bereikte de generatie-index voor het eerst sinds een stand boven de 1, tegenover 0,99 in 2012. Tien jaar geleden sloeg de meter zelfs nog flink uit in het voordeel van de dertigers, met een stand van 0,64. Op dat moment waren er 64 vijftigers voor elke honderd dertigers op de arbeidsmarkt.