EU en VS stellen sancties in om Krim-referendum

De Europese Unie heeft maandag sancties ingesteld tegen 21 functionarissen uit Rusland en Oekraïne. De strafmaatregelen zijn een reactie op het omstreden referendum dat zondag op de Krim werd gehouden. Ook de Verenigde Staten hebben sancties opgelegd.

De Europese sancties treffen naar verluidt dertien mensen uit Rusland en acht uit de Krim, allen militairen en politici. Volgens een EU-functionaris worden zij gestraft 'wegens ondermijning van de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne'. Ze waren betrokken bij de Russische militaire bezetting van de Krim en de organisatie van het referendum.

Een van de mensen tegen wie sancties zijn ingesteld zou de commandant van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim zijn, aldus diplomatieke bronnen in Brussel.

De 21 personen krijgen geen inreisvisum voor de EU en hun tegoeden in EU-lidstaten worden bevroren. De maatregel geldt voor zes maanden en kan verlengd worden. Ook kunnen er na overleg tussen de lidstaten nieuwe namen aan de sanctielijst worden toegevoegd. De sancties worden maandag nog van kracht.

Amerikanen
Ook de Amerikaanse regering besloot maandag om sancties op te leggen. Die zijn gericht tegen zeven Russische regeringsfunctionarissen. President Barack Obama zette maandag zijn handtekening onder het besluit. De Verenigde Staten zijn ook bezig met het opstellen van een sanctielijst met individuen die niet tot de Russische regering horen.

Ook tegen vier Oekraïners worden strafmaatregelen ingesteld. Onder hen zijn de voormalige president Viktor Janoekovitsj en twee separatistische leiders op de Krim.