'Zorgpremie is onnodig hoog'

De zorgpremie is momenteel onnodig hoog, omdat zorgverzekeraars ook een vergoeding moeten geven aan aanbieders waarmee ze geen contract hebben. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die daarom pleit voor afschaffing van het wetsartikel waarin dat is geregeld. Een voorstel daartoe ligt momenteel bij de Tweede Kamer.

Verzekeraars zijn nu verplicht om voor niet-gecontracteerde zorg 75 tot 80 procent van het gebruikelijke tarief te vergoeden. Als verzekeraars ervoor zouden kunnen kiezen om dergelijke zorg niet te vergoeden, zou de zorginkoop effectiever werken, meent de NZa. "Bovendien zorgt deze standaardvergoeding ervoor dat zorgaanbieders minder druk ervaren om betere of efficiëntere zorg te bieden."

Zorgverzekeraars Nederland zegt in een reactie blij te zijn met de steun van de autoriteit. "Hopelijk pakt de politiek de bal nu snel op en start de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel, zodat dit nog in het polissen voor 2015 verwerkt kan worden", laat algemeen directeur Pieter Hasekamp in een verklaring weten.

Volgens het rapport van de NZa kopen zorgverzekeraars al wel effectiever in dan voorgaande jaren, omdat ze meer kennis hebben over de verschillen tussen zorgaanbieders. In de mondzorg, huisartsenzorg en GGZ zou de informatievoorziening nog wel beter moeten, zodat ook daar de zorginkoop effectiever kan.

Kleine zorgaanbieders hebben regelmatig geklaagd over de grote macht van de zorgverzekeraars, omdat die kunnen besluiten al dan niet een contract af te sluiten. Volgens de NZa is het juist de bedoeling dat de verzekeraars 'enige inkoopmacht' hebben, 'om de publieke belangen van de verzekerden en patiënten te beschermen'. De NZa ziet dan ook geen aanleiding om in te grijpen.