Voor straf naar school

Criminele jongeren kunnen in de toekomst worden verplicht om naar school te gaan. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hiervoor van minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA).

De rechter kan de maatregel opleggen. Het kabinet wil zo voorkomen dat jongeren opnieuw in de fout gaan en tegelijkertijd zorgen dat ze meer kans krijgen op werk. De zogeheten 'terbeschikkingstelling van het onderwijs' kan maximaal twee jaar duren. Wie zich er niet aan houdt, kan de cel in draaien.

Het plan was al aangekondigd in het regeerakkoord.