Kamp zegt extra investering Groningen niet toe

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) wil de investering in de economie van Groningen niet verdubbelen. Dat is nu nog niet aan de orde, zei hij woensdagavond tijdens het debat over de gaswinning in de Tweede Kamer. Voor de komende vijf jaar heeft het kabinet jaarlijks vijftien miljoen euro uitgetrokken.

Verschillende partijen, waaronder regeringspartij PvdA, willen dat Kamp niet vijf maar tien jaar blijft investeren in de economische ontwikkeling van het gebied. De minister wil dat nog niet. Hij wil eerst een beter beeld hebben over de toekomstige risico's, waarvoor nader onderzoek nodig is. Op basis daarvan kan worden besloten om langer te investeren in Groningen, zei hij. Wel beklemtoonde Kamp dat ook het kabinet zich heeft gecommitteerd aan een 'langjarige betrokkenheid' bij Groningen.

Het kabinet heeft in totaal 1,2 miljard euro voor het gebied uitgetrokken. Dat is vooral bedoeld om de schade door aardbevingen te compenseren en huizen te verstevigen.