Meer geschorste middelbare scholieren

In het schooljaar 2012-2013 zijn in het voortgezet onderwijs 5359 leerlingen geschorst geweest. Dat is ongeveer zeven procent meer dan het schooljaar ervoor. Het aantal leerlingen dat van school werd gestuurd nam met 4,5 procent af tot 596. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs woensdag.

Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst. De meest voorkomende redenen voor schorsing of verwijdering zijn fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel of storend gedrag tijdens de lessen.

De meeste geschorste of verwijderde leerlingen zijn jongens (77 procent), en de meeste meldingen komen uit het praktijkonderwijs of het vmbo. In de vier grote steden worden drie keer zo veel leerlingen geschorst en verwijderd als gemiddeld over het land. In Overijssel komen naar verhouding de minste schorsingen en verwijderingen voor.

Het aantal schorsingen schommelt al jaren rond de vijfduizend. Het aantal leerlingen dat van school wordt gestuurd ligt meestal rond de zeshonderd. Middelbare scholen moeten de onderwijsinspectie inlichten als ze een leerling langer dan een dag schorsen of een kind van school willen sturen.