Hoofdredacteuren hekelen persbeleid receptie koning

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren is niet te spreken over het persbeleid rond de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander deze week in Amsterdam. Journalisten waren hierbij niet welkom. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zette zelf een filmpje van de receptie op YouTube.

Het genootschap stelt in een brief aan de RVD dat deze werkwijze niet past in een open democratische werkwijze, 'waar als vanzelfsprekend de pers alle ruimte krijgt zijn functie uit te oefenen en dus zijn eigen selectie en journalistieke keuzes te maken'. "In onze constitutionele monarchie is transparantie en vrijheid voor de pers van onschatbare waarde. Hierin past geen persbeleid waarin de staat zelf selecteert en beelden distribueert."

In de brief vraagt het genootschap zich af of sprake is van een incidentele gebeurtenis of dat het persbeleid verandert. Daarbij wijst het genootschap ook op het bezoek van de koning aan de Antillen in november. Met de aanwezige journalisten ontstond daar discussie vanwege het schrappen van het persgesprek. Slechts enkele door de RVD geselecteerde journalisten zouden toen vragen hebben mogen stellen.

Een structurele aanpassing van het persbeleid met een nieuwe rol voor de RVD en het verder inperken van de ruimte van de pers zou het genootschap betreuren. "We zien daartoe geen enkele aanleiding of noodzaak en achten een eventuele aanpassing niet alleen strijdig met de rol en de taak van de vrije pers, maar ook op langere termijn niet in het belang van onze democratie."