'Fiets op bestelling: 20 euri's'

Fietsendieven in de hoofdstad werken steeds vaker op bestelling. De moderne fietsendief fluistert niet langer "Fiets kopen?" op vaste plekken in de stad, maar krijgt vooraf een bestelling per telefoon binnen. Vervolgens wordt een fiets naar keuze voor de klant heler gejat.

"De vaste plekken werden constant door de politie in de gaten gehouden", aldus Mike (40), die de laatste drie jaar alleen nog op bestelling levert. Hij gapt voor twintig euro een fiets volgens vooraf opgegeven voorkeur: type, kleur, accessoires, enzovoort. Zijn 'klanten' zijn gewone Amsterdammers. De politie zou de ontwikkeling niet doorhebben en er geen prioriteit aan geven.

Het aantal aangiftes wegens fietsendiefstal in de hoofdstad neemt flink toe, van tegen de zesduizend in 2008 tot bijna achtduizend vorig jaar. Gemeentelijk onderzoek wijst uit dat van twintig procent van de Amsterdammers in 2012 een fiets werd gestolen. Jaarlijks worden er tussen de drie- en vierhonderd verdachten van fietsendiefstal aangehouden.