'De NS discrimineert'

Els Oosterhout uit Amsterdam is boos. Heul boos. Volgens Els doet de NS namelijk aan discriminatie. Het bericht waarin zij haar ongenoegen uit op Facebook is inmiddels bijna 15 duizend keer gedeeld.

De uit Hengelo afkomstige Amsterdamse was in de trein getuige van een fraai stukje willekeur van de conducteurs. Twee Engelse zakenmannen werden door de conducteur betrapt op het reizen zonder geldig plaatsbewijs. Een goed gesprek in MAVO-engels deed echter wonderen. De mannen waren van mening dat het voor hun onmogelijk was om aan een kaartje te komen. Ze hadden immers alleen cash en een creditcard bij zich. Naar eigen inzicht hadden de twee genoeg moeite gedaan om een kaartje te scoren, maar was dit simpelweg niet gelukt. De conducteur ging mee met het verhaal en oordeelde dat de twee te goeder trouw hadden gehandeld. De twee Engelsen kregen geen boete.

Een stukje verderop zat een Nederlandse vrouw met een donkere huidskleur. Bij controle bleek dat zij probeerde te reizen op een kaartje met korting. Aanvullend had zij een OV-kaart erbij gekocht en dacht dat dit tevens als kortingskaart gold. Nu was de kaartjesknipper een stuk minder coulant. Mevrouw had beter moeten weten, volgens de man van de ijzeren weg. Vrijwel onmiddellijk werd er een boete uitgeschreven.

Els zag dit met lede ogen aan en bood aan dat de vrouw met haar meereisde op de kortingskaart van Els. Maar helaas. De spoorbeambte vond het daarvoor te laat en liet weten dat het kwaad reeds geschied was. Toen Els hen erop wees dat het niet eerlijk was en ze dan de Engelsen ook een boete hadden moeten geven, daalde de toch al niet zo beste sfeer naar een dieptepunt. Op dit moment waren twee collega’s van de conducteur gearriveerd en de drie gingen heel dapper om Els staan en vertelden de dame dat ze gehinderd werden in hun werk door haar. Als ze door zou blijven miepen zou een sanctie krijgen.

De NS heeft intussen gereageerd op het incident, heel professioneel, via de eigen Facebookpagina. Het management is van mening dat de conducteurs goed gehandeld hebben en zien de coulance aan de ene kant en de boete aan de andere kant als twee gescheiden gevallen. Ook weten zij te melden dat een conducteur de Engelsen hielp en een ander personeelslid de beboette mevrouw. Dit staat haaks op het verhaal van Els, die rept over slechts een conducteur, die pas later hulp kreeg van zijn vriendjes.

De NS benadrukt dat discriminatie niet helemaal hun ding is.