Werkloosheid sterkst gestegen onder laagopgeleiden

Laagopgeleide Nederlanders lijken het voornaamste slachtoffer van de economische crisis. Zij raakten de afgelopen vier jaar vaker hun baan kwijt dan middelbaar of hogeropgeleiden. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De werkloosheid onder laagopgeleiden kwam eind 2012 uit op 8,8 procent van de beroepsbevolking. Vier jaar eerder was dat nog maar 5,3 procent. Vooral onder laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond steeg het aantal mensen zonder werk flink, van 2,2 procent in 2008 naar 7,2 procent in 2012.

Onder hoogopgeleiden - mensen met een opleiding aan het hbo of de universiteit - steeg de werkloosheid lichter. Eind vorig jaar zat 4,1 procent van hen werkloos thuis, tegen 2,4 procent in 2008.