Kabinet: zes ton tegen bijensterfte

Om de kennis van imkers over bijengezondheid bij te spijkeren wordt een zogenoemde bijenmakelaar in het leven geroepen. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) neemt de komende drie jaar de helft van de kosten voor haar rekening, tot een maximum van driehonderdduizend euro, schrijft ze zondag in een brief waarmee ze het Actieprogramma Bijengezondheid aanbiedt aan de Tweede Kamer.

De bijenmakelaar moet ervoor zorgen dat wetenschappelijke kennis terechtkomt bij imkeropleidingen. Ook moet de functionaris kennisuitwisseling tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden bevorderen en lesmodules over bijengezondheid in het 'groene onderwijs' stimuleren.

"Bijen zijn onmisbaar in onze natuur, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie", schrijft Dijksma. "Samen kunnen we iets betekenen om de bijensterfte een halt toe te roepen."

Voor het Actieprogramma Bijengezondheid waren op Dijksma's initiatief ongeveer 25 organisaties in gesprek gegaan. In dit programma, dat ze ruim een maand geleden in ontvangst nam, worden voorstellen gedaan om de gezondheid van bijen te bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aan te pakken.

Zo komt er een doorlopend onderzoeksprogramma. Van zo'n 150 locaties worden factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op bijengezondheid en wintersterfte. Voor de komende vier jaar stelt Dijksma hiervoor in totaal zes ton beschikbaar. De staatssecretaris ondersteunt ook de oprichting van het zogenoemde Bijenberaad, waarin de bij het actieprogramma betrokken organisaties activiteiten ontplooien om bijengezondheid te bevorderen.