Sporen van miltvuur gevonden bij Nijmegen

Bij graafwerkzaamheden bij het Gelderse Lent zijn sporen van miltvuur gevonden, vermoedelijk afkomstig van besmet vee dat tientallen jaren geleden is vernietigd. Van risico's voor de volksgezondheid is geen sprake, meldt de gemeente Nijmegen maandag.

Anderhalve week geleden werden ten westen van de spoordijk drie kuilen met ongebluste kalk aangetroffen. De uitvoerder stopte direct met de werkzaamheden en dekte de witte kuilen uit voorzorg af.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelde vrijdag vast dat in de kuilen inderdaad sporen van miltvuur aanwezig zijn, waarna de kuilen zijn uitgegraven. De overgebleven beenderresten zijn afgevoerd voor vernietiging.

Witte kuilen worden wel vaker aangetroffen bij graafwerk in buitengebieden. Miltvuur komt als ziekte sporadisch voor bij vee. Het laatst bekende geval in Nederland stamt uit 1987. In vorige eeuwen werd besmet vee afgemaakt, in kuilen gestort en met ongebluste kalk bestrooid om de bacterie onschadelijk te maken. Deze methode is sinds 1942 verboden.

Sporen van de bacterie kunnen lange tijd aanwezig blijven. Bij direct huidcontact met deze sporen kan een huidvorm van miltvuur ontstaan. Hierbij ontstaat een blaasje en later een zweer. Deze vorm is volgens de gemeente goed te behandelen met antibiotica. Verspreiding van de sporen via bijvoorbeeld de lucht komt niet voor bij deze witte kuilen.