'Atheïsten lezen Bijbel te kritisch'

Als je bewijs wilt dat God bestaat, zo zeggen sommige christenen, dan hoef je maar één ding te doen: de Bijbel te lezen. Prediker en bioloog Ken Ham wil daar nog aan toevoegen dat je de Bijbel vooral niet té kritisch moet lezen. Want dat is iets wat atheïsten doen, met nefaste gevolgen.

Ham deed de uitspraak nadat hij hoorde dat een populaire Bijbel-app ook aansloeg onder atheïsten. De atheïsten gebruiken de app echter niet om zich te vergewissen van de blijde boodschap van de Bijbel, maar om anderen te confronteren met diens tegenstrijdigheden.

Dat is zeer tegen de zin van Ham: "Deze sceptici zoeken opzettelijk naar vermeende problemen in de Schrift, zodat ze meer ongeloof kunnen verspreiden." Atheïsten doen dat, hoewel ze volgens Ham wel beter weten: "Romeinen 1 leert dat ze weten dat er een God is, en dat hun ongeloof een bewuste onderdrukking van de waarheid is."

Gelukkig is er een goede oplossing stelt Ham volledig zonder bijbedoelingen: "In onze webwinkel hebben we twee volledige boeken over de zogenaamde tegenstrijdigheden in de Schrift." Mocht dat niet helpen, dan is er altijd nog een laatste uitweg: "Ik raad jullie aan om te bidden voor deze atheïsten, zodat ze het evangelie van Christus vandaag lezen en geloven en voor de christenen die met deze atheïsten omgaan."

Ken Ham is een Australische prediker die vooral bekendstaat om zijn aanvallen op een nogal zonderlinge schim van de evolutietheorie. Hoewel ondertussen zelfs de katholieke kerk heeft toegegeven dat de evolutietheorie z'n merites heeft, verdedigt Ham nog steeds gepassioneerd het creationisme.