Jaarlijks 3000 keer gehoorschade door werk

Jaarlijks melden zich bijna 3000 mensen bij een bedrijfsarts, omdat ze gehoorschade hebben opgelopen tijdens hun werk. Gehoorbescherming wordt niet altijd gedragen en dempt niet altijd naar behoren.

Dat blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), een tak van het AMC in Amsterdam. "De beschermingsmiddelen zijn op zich adequaat", legt beroepsziektenspecialist bij het NCvB Bas Sorgdrager uit. "Maar we missen nog de technische oplossing voor het filteren van schadelijk lawaai en het doorlaten van gewenste geluiden. Dat bepaalt het aantal werkenden 'at risk'."

Volgens Sorgdrager is er sprake van "conflicten van plichten". Op bijvoorbeeld een bouwplaats zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen, maar ze moeten ook waarschuwingsgeluid kunnen horen en voldoen aan de eisen die aan communicatie worden gesteld. "Dit conflict is er ook in andere sectoren, zoals in de industrie."

De bouw is volgens het rapport verantwoordelijk voor 90 procent van alle gevallen van gehoorschade, zoals verminderd gehoor, oorsuizen of doofheid. Maar volgens Sorgdrager is dat een vertekend beeld. "De bouwnijverheid is de enige branche waarin actief gehoorschade wordt opgespoord door systematisch preventief medisch onderzoek."

Jaarlijks 3000 keer gehoorschade door werk
Jaarlijks 3000 keer gehoorschade door werk (Foto: ANP)