VVD wil rechterlijke macht inperken

Voortaan moeten Kamerleden in plaats van rechters beoordelen of wetten aan internationale verdragen voldoen. De regering moet niet worden opgehouden door de rechter, zegt VVD-Kamerlid Joost Taverne in de Volkskrant. Hij presenteert woensdag een wetsvoorstel waar hij twee jaar aan heeft gewerkt.

Het parlement is volgens Taverne de 'hoogste democratisch gelegitimeerde instantie'. Die zou dan ook over de eigen wetten moeten gaan. "Niet de rechter die, mind you, niet is gekozen."

De regering mag volgens het Kamerlid niet in de wielen worden gereden door de rechter 'als ze beloftes aan de kiezer wil uitvoeren'. Rechters zouden internationale verdragen steeds ruimer opvatten. "Als je lang blijft doorpraten, dan is alles een mensenrecht. Dan word ik straks zelf gedwongen om geen thee meer uit de automaat te zetten, maar zelf thee te schenken."

De VVD kwam al een paar keer in botsing met rechters, bijvoorbeeld met het kraakverbod. Dat stond op gespannen voet met het recht op bescherming van de privésfeer, oordeelde een rechter.

Het voorstel van Taverne is een gotspe, zegt docent rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen Joseph Fleuren in de krant. "Rechters die niet aan grondrechten mogen toetsen, dat zou uniek zijn in de wereld." Met het voorstel zou politici een blanco volmacht worden gegeven.

Fleuren wijst erop dat er vaak een sterke fractiediscipline heerst en dat mensen onder druk worden gezet om voor een wet te stemmen. "Stel dat de PVV de grootste wordt. Dan zullen er wetten tot stand worden gebracht die in strijd zijn met de mensenrechten." Daarom zou het goed zijn dat de rechter er is als stok achter de deur. De VVD zou zich in juridisch Nederland 'onsterfelijk belachelijk' maken.