Het zangfietspad komt eraan!

Zing jij ook vaak mee met je mp3-speler terwijl je fietst? En zodra je een tegenligger ziet, hou je dan even op met het geluid te produceren dat je zelf zingen pleegt te noemen? Dat is niet meer nodig. In Amsterdam liggen er nu ‘zangfietspaden'. De daar opgehangen bordjes laten je weten dat het op die paden officieel is toegestaan om ongegeneerd mee te blèren met de herrie die alleen jij kan horen.

Kunstenares Marije de Wit wil het verkeer gezelliger maken en heeft toestemming en centjes gehad om een paar fietspaden om te dopen tot zangfietspaden. Tot nu toe zijn er twee: een deel van de Marnixstraat en de Piet Heynkade kan je als liefhebber van goede smaak en verfijnde zangkunst sinds kort beter vermijden.

Een volslagen onbekende volkzanger heeft in opdracht van de plaatselijke media het pad inmiddels getest. Hij kwam tot de conclusie dat mensen hem toch wel erg vreemd aankeken, wanneer hij zingend op zijn velo voorbij rolde. Voor hem verandert er dus weinig.