Jacobi enige JSF-tegenstemmer PvdA

Lutz Jacobi is het enige lid van de PvdA-fractie dat heeft gestemd voor uitstel van de aanschaf van de JSF. Dat bleek dinsdagmiddag tijdens de stemming in de Tweede Kamer over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig.

Jacobi schaarde zich achter een motie van D66'er Wassila Hachchi waarin wordt opgeroepen om pas een definitief besluit te nemen als er meer duidelijkheid is over de kostprijs, de risico's en de verdere ontwikkeling van de JSF. Het Friese Kamerlid wil vooral meer duidelijkheid over de geluidsoverlast die het toestel gaat veroorzaken rondom de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel.

Het stemgedrag van Jacobi heeft geen gevolgen voor de aanschaf van de JSF. De overige PvdA'ers stemden tegen. En een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk om af te zien van de aankoop werd eveneens weggestemd. Eerder werd al bekend dat de PvdA uiteindelijk zou instemmen met de F-35, zoals de JSF officieel heet.

De Kamer stemde wel in met een motie van Van Dijk waarin staat dat de JSF geen nucleaire taak mag hebben en dus niet mag rondvliegen met kernwapens. De huidige F-16's hebben die taak wel. Het is een publiek geheim dat er Amerikaanse kernwapens liggen op Volkel.

Het kabinet wil 37 stuks kopen van de F-35. Voor de aanschaf is 4,5 miljard euro beschikbaar. De toestellen moeten vanaf 2019 gaan vliegen en de luchtmacht moet er dertig tot veertig jaar mee uit de voeten kunnen. Over de vervanging van de F-16 is meer dan vijftien jaar gesteggeld.