Raad Toronto kortwiekt burgemeester

De gemeenteraad van Toronto heeft na een stormachtige zitting besloten burgemeester Rob Ford het grootste deel van zijn bevoegdheden te ontnemen vanwege de vele schandalen die hij door zijn gedrag heeft opgeroepen. De burgemeester, die toegeeft een zware drinker te zijn en crack te hebben gebruikt maar ontkent verslaafd te zijn, laat het er echter niet bij zitten. Hij kondigde een regelrechte oorlog aan om het volgend jaar in de verkiezingen tegen zijn tegenstanders op te nemen.

"Dit is niet meer (sic) dan een staatsgreep", zei Ford kort voor de stemming over een aantal moties tegen hem. "Wat hier vandaag gebeurt is geen democratisch proces, maar een dictatoriaal proces."

In het debat dat aan de stemming voorafging ging het er hard aan toe. De gezette burgemeester liep zelfs een vrouwelijk raadslid omver toen hij een van zijn criticasters te lijf wilde gaan. Vanaf de publieke tribune werd schande geroepen.

De raad besloot met grote meerderheid het budget van het kantoor van de burgemeester met zestig procent te verlagen en medewerkers toe te staan over te stappen naar locoburgemeester Norm Kelly. Het besluit komt er op neer dat Ford geen uitvoerende macht meer heeft omdat hij het gemeentebestuur niet meer voorzit. Hij behoudt wel de titel van burgemeester en blijft Toronto bij officiële plichtplegingen vertegenwoordigen. De raad heeft niet de bevoegdheid de burgemeester uit zijn ambt te zetten zo lang hij niet voor een misdrijf is veroordeeld.