JOVD: VVD, stop a-liberale spionage!

De JOVD, de onafhankelijke jongerenvereniging van de VVD, heeft zondagmiddag een nieuwe voorzitter gekozen. De 24-jarige Christiaan Kwint deed direct een oproep aan de moederpartij om 'de massale spionage van Nederlanders' scherp te veroordelen.

"De VVD moet strijden tegen een overheid die haar burgers als potentiële terroristen ziet. Sta als liberale partij voor je liberale principes", klonk het in de speech van de kersverse JOVD-voorzitter en opvolger van Jarico Vos.

Inlichtendiensten en ook het NSA-dossier zitten in de portefeuille van minister Plasterk van de PvdA, de coalitiegenoot van de VVD. Bewindslieden en Kamerleden van de VVD houden zich doorgaans op de vlakte over dit onderwerp.