Gemengde studentenhuizen voortaan taboe in Turkije

Mannelijke en vrouwelijke studenten worden in Turkije voortaan van elkaar gescheiden. Gemengde studentenhuizen en campusgebouwen behoren binnenkort tot het verleden, kondigde premier Recep Tayyip Erdogan dinsdag aan.

Erdogan wees het verwijt dat zijn regering burgers een bepaalde levensstijl opdringt van de hand. De regering heeft nu eenmaal een plicht jegens ouders, pareerde de premier.

Segregatie naar geslacht op universiteiten is in Turkije een heikel onderwerp. Het is een symbolisch strijdtoneel in de cultuurstrijd tussen seculiere liberalen en behoudende moslims. Seculiere Turken verwijten Erdogan dat hij de samenleving zijn conservatieve denkbeelden oplegt.

Het moderne Turkije is op uitdrukkelijk seculiere grondslag gegrondvest. Sinds de conservatief-islamitische partij van Erdogan aan de macht is staan die beginselen volgens seculiere Turken onder druk.