Oppositie wil helderheid over asielzoekers

Oppositiepartijen willen dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) zich uitspreekt over een rapport van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Daarin staat dat mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven niet zonder voorzieningen op straat mogen worden gezet.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft, mede namens SP, GroenLinks en D66 in een brief om een reactie gevraagd. D66-Kamerlid Gerard Schouw laten weten blij te zijn met het besluit van het comité, dat overigens niet bindend is.

Volgens het comité moet de overheid uitgeprocedeerde asielzoekers voorzien van onderdak, kleding en voedsel. Dit zijn rechten die beschreven staan in het Europees Sociaal Handvest.

Donderdag liet Vluchtelingenwerk Nederland al weten blij te zijn met het oordeel, dat volgens de organisatie een einde maakt 'aan de vaak onmenselijke omstandigheden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland leven'.