Europees Hof: boete nieuwssite-reacties terecht

Een van de grootste nieuwssites van Estland is aansprakelijk gesteld voor bedreiging en belediging in userreacties aan het adres van een veerdienstbedrijf. De boete is een schamele 430 euro, maar er is zeven jaar geprocedeerd tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat donderdag uitspraak deed.

De zaak voert terug tot begin 2006, toen nieuwssite Delfi een artikel online zetten over veranderde vaarroutes van veerbedrijf Saaremaa. Door die wijziging zou het ijs stukgaan waarover auto's naar bepaalde eilanden konden rijden, en zouden sommige Esten op kosten worden gejaagd. Het artikel stroomde vol met (doods)bedreigingen en laster aan het adres van Saaremaa en de eigenaar. Zo zou hij onder meer de oven in geschoven moeten worden, zich verdrinken, en moesten users hem niet alleen lynchen maar tevens in zijn oor urineren en zich op zijn hoofd ontlasten.

De reacties werden nog dezelfde dag verwijderd, maar twee maanden  later diende de veerbootdirecteur een schadeclaim in. Delfi weigerde die te betalen, en de maand daarop stapte Saaremaa naar de rechter. Twee jaar later werd het bedrijf in het gelijk gesteld.

De rechtbank van eerste instantie verwierp Delfi's verweer dat het slechts een passief-neutrale technische rol vervulde, en de nieuwssite kreeg een boete van 300 euro opgelegd. Het OM had bij het opstellen van de eis al gesteld dat het door de mogelijkheid om anoniem reacties op Delfi te plaatsen, ondoenlijk was de reageerders zelf te vervolgen.

In de uitspraak werd erop gewezen dat een website met comments er niet vanuit kan gaan dat het automatisch filteren van reacties in combinatie met mod-alertknopjes voldoende is om ongewenst gedrag van de site te weren. Met andere woorden, aldus de thans bevestigde uitspraak, menselijke moderatie wordt noodzakelijk geacht. De rechtbank stelde verder dat Delfi het spervuur van doodsbedreigingen en scheldkannonades in de comments had kunnen voorzien, en al een legertje moddereters in de aanslag had kunnen hebben.