EU stemt in met controversieel grenscontrolesysteem

Het Europees parlement heeft donderdag ingestemd met het Eurosur-project. Dat is een project waarmee de EU migrantenstromen in de smiezen wil houden en vluchtelingen in nood wil helpen. EU-commisaris Cecilia Malmström denkt alvast dat er veel levens mee gered gaan worden.

In het Eurosur-project trekt de EU in negen jaar 340 miljoen euro uit om bijvoorbeeld de coördinatie van de grensbewaking van het EU-blok uit handen van verschillende ministeries in de lidstalen te halen en te centraliseren. Daarnaast wil het vaste procedures opzetten om de grenzen in de gaten te houden met satellieten en drones.

Er zijn echter ook veel critici. Gek genoeg klagen die niet over de lancering van nog meer spionagemateriaal, maar ze trekken vooral de motieven in twijfel: "Eurosur dient om de oorlog tegen illegale migratie te voeren," zegt europarlementariër Ska Keller van de Groene Partij: "Het is absoluut niet voor reddingsoperaties, zoals men nu beweert."

De Groenen hebben dan ook gepoogd om reddingsoperaties expliciet op te laten nemen in het takenpakket van Eurosur. Keller zegt: "We willen dat hulp voor schipbreukelingen een doel wordt, zodat we capaciteit en reddingsoperaties op zee kunnen voorbereiden - en zodat samenwerking meer daarop gericht is."

Het Europarlement voelde de daar echter niets voor. Zij denken dat het migratie alleen maar zou aangemoedigden. Europarlementariër Markus Ferber van de centrumrechtsen zegt: "Het Europese model mag niet betekenen dat degenen die dicht bij de Europese kust weten te komen, ook een recht hebben om in de EU te blijven en dat ze daarbij nog geholpen worden ook."

Overigens is Ferber het ook niet helemaal eens met het project. Hij vindt dat er teveel gecentraliseerd wordt: "Het gaat niet over het afweren van vluchtelingen. Het gaat juist over het aanpakken van smokkelbendes - en dat moet een gedeelde taak zijn." Anderen noemen de criteria en regels weer fout. Zo zijn volgens de richtlijnen alleen boten zonder besturing in nood, ongeacht de zeewaardigheid van het vaartuig.