IMF: 'mogelijk eenmalig 10% taks op spaargeld'

Nee, hier vind je geen leuk (of leuk bedoeld) intro, want bij dit nieuws krijgt zelfs uw altijd jolige doch nederige verslaggever dat niet voor elkaar. Daarom maar gewoon met de deur in huis vallen: het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overweegt serieus om tien procent van jouw spaargeld af te pakken om de spilzucht van de overheid te financieren.

De belasting zou eenmalig zijn, wat volgens het IMF het koopgedrag van de meeste mensen niet ernstig zal beïnvloeden. Uit het belangrijkste voordeel dat het IMF geeft om de belasting toe te passen blijkt al het enorme cynisme van de hedendaagse economen: het geld kan geïnd worden worden voordat de burger de kans krijgt om te reageren.

Het IMF zegt dat 'iconoclastische' maatregelen nodig zijn om de Eurocrisis tegen te gaan. Met het geld dat door de belasting geïnd wordt, moet de staatsschuld van de Eurolanden teruggebracht worden tot het niveau van 2007, toen de schuld gemiddeld gelijk stond aan 100% van het bruto nationaal product (BNP).

Volgens het IMF gaat het vooralsnog om theoretische oplossingen, maar financieel experts denken dat het IMF het als een reële optie ziet. Stijging van de conventionele belastingen zou de euro-economieën immers nog zwakker maken en mogelijk zelfs doen instorten. Het andere alternatief, inflatie, heeft veelal hetzelfde effect op spaarboekjes.

Het idee is overigens niet nieuw. Wat wel uniek is, zijn de omstandigheden. De vorige keren dat zo'n belasting werd voorgesteld, was dat bijvoorbeeld door Engeland tijdens de Napoleontische oorlogen, door Frankrijk na de rampzalig verlopen Frans-Duitse oorlog van 1870-71 en door verschillende Europese landen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.