PvdA-top negeert Volkelvragen JSF

Bij de PvdA-ledenraad over o.a. de JSF werden de afgelopen uren bijzonder veel kritische vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst over de aanschaf van het toestel. De kosten, het aantal aan te schaffen vliegtuigen, de kritiek van de Rekenkamer, de betere en goedkopere alternatieven werden allemaal aangestipt.

Meermaals noemden PvdA-leden in hun vragen ook de kernwapenfunctie van de JSF. In 1959 is immers afgesproken dat de Amerikanen mogen bepalen op welke manier de door hun geleverde kernwapens mogen worden afgevuurd. Een ander noemde 'een PvdA-keuze voor de JSF op dit moment politieke zelfmoord.'

Er werd nauwelijks op de vragen ingegaan en de Volkelvragen werden volledig genegeerd. Aan het eind van de laatste vragenronde, waaronder één vraag die 'kan een JSF kernwapens vervoeren?' luidde, werden alle vragen samengevat door de defensiewoordvoerder Angelien Eijsink met 'ik heb veel vragen gehoord, en ga uw argumenten meenemen.' 

Samsom gaf daarna aan dat hij 'geen antwoorden meer [gaat] geven op de vragen, want Angelien heeft dat buitengewoon goed gedaan.'  Hij voegde toe dat de Saab niet alle missies zou kunnen doen die de JSF wel kan. Of hij hierbij doelde op het feit dat Volkelbommen niet onder niet-Amerikaanse straaljagers mogen hangen, zei hij er niet bij. De Minister van Defensie gebruikte deze week exact dezelfde woorden: niet alle missies konden door de Saab worden verricht.

Vóór het stemmen op de ingediende moties ontstond er een klein relletje. Een PvdA-lid had, zoals zovelen, geen antwoord gekregen op zijn vraag of het mogelijk zou zijn om een extra partijcongres in te plannen. Hij verweet de partijtop vervolgens van het bewust niet of heel vaag beantwoorden van belangrijke vragen.

Hans Spekman werd daar zichtbaar boos om en zei nóóit, maar dan ook nóóit iets in het midden te laten. Daarop stelde de presentator voor dat de twee elkaars handen schudden, hetgeen de vraagsteller weigerde: "Ik wil gewoon een antwoord."