Onbevoegde leraar niet langer voor de klas

Onbevoegde leraren moeten in 2017 voor de klas zijn verdwenen. Docenten mogen alleen lesgeven in hun eigen vakgebied en om in de bovenbouw van havo of vwo te doceren is een mastergraad vereist. Dat staat in het donderdag ondertekende onderwijsakkoord, dat minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) sloten met de Stichting van het Onderwijs en een deel van de vakbeweging.

Door onbevoegde leraren uit de klas te verbannen moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Dinsdag werd al bekend dat uiterlijk in 2017 ook alle leraren in het voortgezet onderwijs moeten zijn opgenomen in een 'lerarenregister', vergelijkbaar met het register van accountants, advocaten en artsen. Ook daarmee moeten onbevoegde en ongekwalificeerde docenten, die hun vakkennis onvoldoende bijhouden, worden tegengegaan.

De nullijn in het onderwijs is definitief van de baan. Volgend jaar krijgen leraren er iets bij. Voor de loonstijging in 2014 is 34 miljoen euro extra vrijgemaakt, die losstaat van de tweehonderd miljoen euro die het kabinet uittrekt om de lonen van ambtenaren volgend jaar iets te laten stijgen, zoals minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) dinsdag bekendmaakte.

De 34 miljoen euro is overigens pas beschikbaar als de afspraken van onderwijsakkoord voor 1 juni volgend jaar in de nieuwe cao's zijn opgenomen, valt in het akkoord te lezen. De sociale partners gaan over de uiteindelijke invulling van de extra middelen.

In het onderwijsakkoord is verder opgenomen dat drieduizend extra banen voor jonge docenten in het basis- en voortgezet onderwijs worden gecreëerd. Het onderwijs hoeft volgend jaar niet te bezuinigen, terwijl een korting van 204 miljoen was voorzien. Ook wordt meer tijd en geld vrijgemaakt voor nascholing van leraren en krijgen docenten minder administratieve verplichtingen.

De Algemene Onderwijsbond, die vorige week liet weten het akkoord niet te zullen ondertekenen en dinsdag al een versie van het akkoord online zette, is niet te spreken over de 34 miljoen euro extra. "Het is wellicht iets meer, maar valt in het niet bij de rest van een gigantische begroting waar wij niet voor tekenen", aldus vicevoorzitter Ben Hoogenboom.

De VO-raad is wel tevreden over het donderdag gepresenteerde akkoord en zegt er zijn belangrijkste punten in terug te vinden. Onder meer over de loonruimte voor het personeel en 'financiële lucht' voor scholen, is de raad te spreken. "Het eindresultaat biedt perspectief voor het onderwijs", aldus voorzitter Sjoerd Slagter in een verklaring.