Beste Citoscores in Limburg

De basisscholen in Limburg scoren het beste in de Citotoets en andere eindtoetsen. Die in Drenthe scoren juist het slechtst, concludeert RTL Nieuws uit onderzoek naar de uitslagen.

De scholen in Limburg halen omgerekend een 8,0, terwijl Drenthe slechts een 6,2 scoort. Na Limburg volgt Utrecht met een 7,5. Noord-Brabant (7,2) en Noord- en Zuid-Holland (ieder 7,1) zitten nog net boven het gemiddelde. Gelderland (7,0), Zeeland en Groningen (ieder 6,8) zitten er iets onder.

Als op gemeentelijk niveau wordt gekeken scoren Bussum, Rozendaal en Leeuwarden het beste. Texel, Purmerend en Schiermonnikoog scoren juist het slechtst.

Verder valt op dat scholen gemiddeld beter presteren naarmate ze groter zijn. Scholen met minder dan honderd leerlingen scoren een 6,4, terwil scholen met meer dan 310 leerlingen gemiddeld een 7,6 halen.

Katholieke scholen doen het iets beter dan openbare basisscholen. De katholieke scholen scoren gemideld een 7,3, terwijl openbare scholen een 6,7 halen. Protestants-christelijke scholen halen gemiddeld een 6,9.

De beste scholen zijn volgens RTL Nieuws de openbare basisschool De Twilling in Stiens, waar een drempeltoets werd afgenomen. Daarna volgt de reformatorische Ds. Pieter van Dijkeschool in Bruinisse, waar een Schooleindonderzoek werd afgenomen. Deze onderzoeken zijn volgens RTL Nieuws goed te vergelijken met de Citoscores. De eerste twee scholen haalden ieder een 10. Op de derde plaats staat de reformatorische basisschool Johannes Calvijn uit Urk, met een 9,8.

Voor het geven van deze cijfers heeft RTL Nieuws de scores niet één op één overgenomen. Bij het toekennen van de cijfers is onder meer rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling en de regio waar de school ligt. Naast de Citotoets zijn ook scores van het Schooleindonderzoek van Centraal Nederland, de score voor de drempeltoets en scholen die Citotoets en drempeltoets combineren meegenomen.