Meeste dikkerds in Twente, Drenthe en Limburg

In Zuid-Holland Zuid, Twente, Drenthe en Zuid-Limburg wonen de meeste volwassenen met overgewicht. Het percentage te dikke volwassenen is daar 52, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De hoge percentages zijn voor een deel te verklaren door de samenstelling van de bevolking. Zo zijn hoger opgeleiden minder vaak te zwaar. Daarom wonen in regio's met relatief veel hoogopgeleiden zoals Utrecht (38 procent), Amsterdam (41 procent) en de Gooi en Vechtstreek (45 procent) minder mensen met overgewicht.

Onder mensen met maximaal vmbo-niveau is ruim zestig procent te zwaar, terwijl van mensen met een wetenschappelijke opleiding 33 procent overgewicht heeft. Overgewicht hangt ook samen met leeftijd. Zo is onder 19- tot 40-jarigen een derde te zwaar, terwijl dit in oudere leeftijdsgroepen bij de helft tot ruim zestig procent het geval is.

Uit het onderzoek, waaraan vorig jaar ruim 387 mensen van 19 jaar en ouder meededen, blijkt verder dat in ggd-regio's waarin het aandeel volwassenen met een laag inkomen het hoogst is de meeste rokers wonen. Ongeveer een op de vier volwassenen in deze regio's rookt, terwijl dat in andere regio's een op de vijf is.

De deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd naar alcoholgebruik. In Flevoland is het percentage zware drinkers het laagst. Dat komt doordat er veel niet-westerse allochtonen wonen, die vanwege hun geloof geen alcohol drinken. Ongeveer zes procent drinkt minstens een keer per week ten minste vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen per dag. Ook in de biblebelt wordt om die reden minder gedronken dan in andere delen van het land.

In andere delen van het land komen twee keer zo veel zware drinkers voor. In de ggd-regio's Hollands-Noorden, Hart voor Brabant, Twente, Amsterdam en Utrecht drinkt twaalf tot dertien procent. Ondanks het relatief grote aandeel niet-westerse allochtonen in de regio's Amsterdam en Utrecht wordt er toch zwaar gedronken. In Utrecht komt dit vooral doordat er relatief veel studenten wonen.

Inwoners van het zuiden van Limburg zijn het minst positief over hun gezondheid, zo blijkt verder uit het onderzoek. Zeventig procent van de volwassenen vindt zijn of haar gezondheid goed of zeer goed. In Friesland, de Gooi en Vechtstreek, Hollands-Midden en IJsselland is dat percentage met meer dan tachtig het hoogst.

FOK! is benieuwd, vind jij jezelf te zwaar?