Gebruik kinderopvang daalt

Het gebruik van kinderopvang is in de eerste zes maanden van dit jaar met dertien procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Er kwamen niet alleen acht procent minder kinderen, de kinderen die naar de kinderopvang kwamen bleven ook nog vijf procent korter. Dat blijkt uit cijfers die minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) woensdag naar de Kamer stuurde.

De cijfers hebben alleen betrekking op ouders die kinderopvangtoeslag kregen. De daling kan dan ook voor een groot deel worden toegeschreven aan de verhoogde inkomensgrens. Per 1 januari hebben ouders met een hoog inkomen geen recht meer op de toeslag.

De arbeidsparticipatie van vrouwen is in het tweede kwartaal van dit jaar vergeleken met het eerste kwartaal nagenoeg constant gebleven. De netto arbeidsparticipatie van moeders met kinderen tot 12 jaar is nu 70,5 procent.