VS geven details dataverzameling vrij

De Amerikaanse overheid heeft dinsdag voorheen geheime documenten vrijgegeven waaruit blijkt dat misbruik is gemaakt van het programma voor binnenlandse inlichtingenvergaring. De documenten gaan terug tot 2009 toen Amerikaanse spionnen de regels overtraden met het verzamelen van gegevens over binnenlandse telefoonnummers. De rechtbank die toezicht hield op hun activiteiten werd hierbij om de tuin geleid.

Onder de aldus verkregen informatie waren niet alleen telefoonnummers, maar ook gebruikersnamen op internet, IP-adressen en andere metadata die gebruikt zouden zijn bij het opsporen van (buitenlandse) terreurverdachten.

De documenten moesten worden vrijgegeven nadat de Electronic Frontier Foundation daartoe bij de rechter een verzoek had ingediend.

De regering van president Barack Obama voelt de druk toenemen inzage te bieden in de omvang van al dan niet geoorloofde vergaring van inlichtingen door de geheime dienst. De onvrede over inlichtingenvergaring en de vrees voor het afkalven van de privacy groeiden sterk na de publicatie van geheime documenten van de spionagedienst NSA door de klokkenluider Edward Snowden.