Nieuw ontslagrecht valt goed bij rechtspraak

De Raad voor de Rechtspraak is positief over de voorgestelde vernieuwing van het ontslagrecht. Dat staat in een maandag verstuurd advies van het orgaan aan het kabinet. De raad vindt het noodzakelijk dat het huidige ontslagstelsel wordt aangepast, omdat de 'tweedeling in het ontslagrecht' tot ongelijke behandeling kan leiden.

Werkgevers hebben nu nog de keuze om ontslag aan te vragen bij UWV of om de kantonrechter daarover te laten beslissen. In het wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) moeten werkgevers verplicht naar het UWV als ze werknemers willen ontslaan vanwege reorganisaties of langdurige ziekte.

Daarnaast wordt het voor zowel werknemers als werkgevers gemakkelijker om in beroep te gaan tegen een ontslagbesluit. De rechtspraak is daar positief over. Ook het voorgestelde idee dat elke ontslagen werknemer in principe recht heeft op een vergoeding heeft de steun van de raad.

Wel waarschuwt de belangenbehartiger dat het vergoedingensysteem in het wetsvoorstel te ingewikkeld is. Ook bij andere 'gedetailleerde regelingen' heeft de raad zijn bedenkingen. Zo noemt het 'een waslijst van ontslagcriteria waaraan de rechter zich zou moeten houden'.

Het ontslagrecht moet er namelijk ook toe leiden dat het aantal gerechtelijke procedures wordt teruggedrongen, benadrukt de raad. Het orgaan verwacht jaarlijks minimaal 6,4 miljoen euro meer nodig te hebben voor extra rechtszaken als de voorgestelde wet wordt ingevoerd.