Iran, Irak samen tegen oorlog SyriŽ

De dreiging van een oorlog in Syrië heeft een historische toenadering tussen Irak en Iran bewerkstelligd. Zondag hielden de buitenlandministers van de buurlanden een gezamenlijke persconferentie.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif waarschuwde dat welke agressie ook tegen welk land in de regio ook, een aanval zou zijn op alle landen in de regio en zou zorgen voor veel onveiligheid. Daarom is het volgens Zarif zaak dat alles in het werk gesteld wordt om zo'n oorlog waarbij 'alle landen in de regio zullen verliezen', te voorkomen.

Zarif veroordeelde het gebruik van chemische wapens door wie dan ook maar bleef herhalen oorlog te willen voorkomen. Hij riep alle landen wereldwijd op zich te houden aan de VN-regels die 'al 65 jaar aanvalsoorlogen verbieden' en sneerde retorisch:

"Waarom noemen deze landen zichzelf geciviliseerd terwijl ze blijven benadrukken dat alle opties op tafel liggen?" Hij voegde daaraan toe dat 'Iran zoekt naar een manier om het vuur te blussen, niet om het op te stoken.'

Zarifs Iraakse evenknie Zebari zei zich aan te sluiten bij alle door Iran geuitte sentimenten en voegde toe: "Irak zal geen springplank voor agressie tegen Syrië zijn en zal de actie niet faciliteren."