Rechtszaak tegen staat om rooklobby

Longarts Wanda de Kanter van de Stichting Rookpreventie Jeugd wil de staat voor de rechter slepen vanwege de contacten die worden onderhouden met de tabakslobby. De overheid schendt daarmee een internationaal antirookverdrag, stelt zij in weekblad Vrij Nederland.

Het draait om het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat de overheid zou verbieden om contact te hebben met de tabaksindustrie bij het opstellen van beleid dat roken moet ontmoedigen. Maar volgens het weekblad heeft het ministerie van Volksgezondheid de tabaksindustrie zelf actief benaderd en om commentaar gevraagd bij de implementatie van nieuwe antirookregels uit Brussel.

De Kanter kondigt aan om gerechtelijke stappen te zetten, aangezien het verdrag juridisch bindend is. "We gaan de Staat der Nederlanden dagvaarden wegens het schenden van het FCTC-verdrag", zegt zij volgens Vrij Nederland.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) sprak deze week overigens tegen dat het verdrag wordt geschonden. Het bepaalt weliswaar 'dat lidstaten hun tabaksontmoedigingsbeleid moeten beschermen tegen de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie', maar een 'uitdrukkelijk verbod op contact' is er niet, schreef hij maandag in antwoord op Kamervragen van de SP.

Volgens de bewindsman wordt alleen contact gezocht als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld over 'technische zaken bij implementatie van wet- en regelgeving'. Zo overleggen Financiën en de gehele tabaksbranche een paar keer per jaar over 'lopende zaken'. "Tijdens een dergelijk overleg worden problemen op het uitvoeringstechnische vlak besproken."

Besluiten over het beleid vallen tijdens die bijeenkomsten niet. "Uiteindelijk zijn de desbetreffende bewindspersonen, in overleg met uw Kamer, verantwoordelijk voor de politieke keuzes die worden gemaakt", aldus Van Rijn.