'Beste leerling moet leraar worden'

Middelbare scholen in Rotterdam moeten de beste leerlingen uit de laatste klassen van havo en vwo stimuleren om het onderwijs in te gaan. Onderwijswethouder Hugo de Jonge wil hiermee samen met de scholen het niveau van het onderwijs verhogen, bevestigt een woordvoerder van de gemeente maandag.

"We moeten de beste leerlingen uit het voortgezet onderwijs verleiden om te kiezen leraar te worden, zeker in een stad als Rotterdam", stelt de wethouder. "Als je echt het verschil wilt maken in het leven van jonge mensen, dan kan dat hier." Wat hem betreft bieden scholen hun talentvolle leerlingen meteen een baan en een stage aan.

Het voorstel is onderdeel van een ambitieuze agenda waarmee de gemeente het niveau van leraren verder wil opkrikken. Deze Rotterdamse Lerarenagenda wordt maandag overhandigd aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA). Het actieplan is het resultaat van 'intensieve gesprekken' met scholen, schoolleiders en schoolbestuurders.

De wethouder wil dat er meer hoger gekwalificeerde leraren voor de klas staan. En de docenten die eenmaal lesgeven, moeten zich verder professionaliseren. "Nergens in Nederland is de opdracht voor het onderwijs zo groot als in Rotterdam", stelt hij. "Veel kinderen krijgen hier vanuit huis net wat minder mee dan in andere steden."

Nergens in Nederland kan een docent dan ook zo het verschil maken als in Rotterdam, redeneert hij. "Dat vraagt om excellente leraren. We willen de beste leraren voor onze leerlingen."