Levensgevaarlijke straling bij centrale Fukushima

Bij reservoirs vol radioactief koelwater op het terrein van de verwoeste kerncentrale Fukushima Dai-ichi is zaterdag een levensgevaarlijk hoog stralingsniveau gemeten. De vastgestelde 1800 millisievert is voor mensen binnen vier uur fataal, meldt beheerder Tepco.

Het energiebedrijf tekende aan dat gammastraling slechts 1 millisievert van dat totaal uitmaakt. Het gaat vooral om bètastraling, die minder bereik en minder doordringend vermogen heeft. Veilige afstand bewaren en het aanbrengen van afdekmateriaal kan volgens Tepco soelaas bieden.

Het stralingsniveau van 1800 millisievert, ruim 3,5 keer het jaartotaal waaraan mensen mogen worden blootgesteld, geldt volgens de reactorbeheerder bovendien slechts op enkele plaatsen op het terrein in Fukushima.

Rondom de kerncentrale zijn een stuk of duizend stalen tanks gebouwd, die bijna driehonderd miljoen liter verontreinigd water bevatten. Met het water zijn de reactorkernen gekoeld die na een aardbeving en tsunami in maart 2011 oververhit raakten en smolten.