'Windows 8 heeft mogelijk achterdeur voor NSA'

Voor veel mensen is Microsoft al hét voorbeeld van de kwaadaardige multinational. Dat imago zal niet beter worden door een onthulling van de Duitse overheid. Onze oosterburen ontdekten namelijk dat Windows 8 een achterdeurtje heeft voor Microsoft - en daarmee voor de inlichtingendiensten van de VS.

Het Duitse dagblad Zeit wist de hand te leggen op rapporten van IT-experts van de Duitse Bondsoverheid. De IT'ers waarschuwen daarbij voor het zogenaamde Trusted Computing. Dat zou mensen van Microsoft in staat stellen de computer op afstand te bedienen.

Trusted Computing wordt ironisch genoeg gepromoot als een techniek die computers moet beschermen tegen invloed van derden, zoals worms of trojans. In werkelijkheid dient het echter om te bepalen wat wel en niet geïnstalleerd mag en moet worden. De fabrikant kan bijvoorbeeld bepalen dat slechts een bepaalde tekstverwerker geïnstalleerd mag worden.

Maar de fabrikant kan bijvoorbeeld ook besluiten om spionagesoftware te installeren - zonder medeweten van de gebruiker. Aangezien Trusted Computing ontwikkeld is en toegepast wordt door uitsluitend Amerikaanse bedrijven, is de kans aanwezig dat de Amerikaanse inlichtingendiensten gebruik maken van die mogelijkheid, zo waarschuwt het rapport.

De IT-experts stellen daarom dat 'de veiligheidsdoelen 'vertrouwelijkheid' en 'integriteit' niet meer gewaarborgd' zijn. Hun conclusie is daarom duideijk: "Het gebruik van 'Trusted Computing' in deze vorm' [..] is voor de overheid en voor de onderhouders van cruciale infrastructuur niet te accepteren."