Opstelten wil burgers bespioneren met drones

Gemeentes mogen burgers in de gaten gaan houden met onbemande vliegtuigjes met camera's, zogeheten drones. Dat wil minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) mogelijk maken met een wetsvoorstel over 'flexibel cameratoezicht'.

Volgens het plan vallen drones onder 'de reikwijdte van het wetsvoorstel'. De minister noemt het 'niet ondenkbaar' dat de inzet van 'rijdende of vliegende camera's noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde'. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin grote mensenmassa's bij elkaar komen in de publieke ruimte.

Volgens Opstelten kan het daar 'uit het oogpunt van handhaving van de openbare orde noodzakelijk zijn om vanuit de lucht te monitoren hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen'. "Op die manier kan effectief en tijdig worden voorkomen dat de handhaving van de openbare orde in gevaar komt doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen", zo stelt Opstelten.

Volgens de minister is het onmogelijk om bij verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend politieambtenaren of boa's in te zetten. Dan bieden drones uitkomst. Gemeenten mogen volgens het plan zelf kiezen welke vorm van cameratoezicht wordt ingezet, zolang dit proportioneel is.

Opstelten wil verder dat toezichtcamera's gemakkelijker worden verplaatst. Nu duurt dat vaak lang, omdat de burgemeester daarvoor specifieke procedures moet volgen. Dat moet anders, vindt de minister.

Volgens Opstelten is de privacy van burgers niet in gevaar. Opstelten stelt dat de burger juist gebaat is bij deze vorm van ordehandhaving. Wel moet de 'handhaving van de openbare orde altijd zorgvuldig worden afgewogen tegen het individuele recht van burgers op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer'.

Op 12 september staat een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer gepland over het onderwerp 'drones'.