Bijna-doodervaring bijna verklaard

Wat gebeurt er met de hersenen, wanneer je een bijna-doodervaring (BDE) ondergaat? Onderzoekers in van de universiteit van Michigan hebben een paar meetapparaten op ratten gezet en kwamen tot de conclusie dat de BDE, geen sprookje is.

Het is al vaker opgetekend bij mensen die een hartstilstand hadden: uittredingen, tunnels van licht, visite van overleden kennissen en muziek van Mieke Telkamp horen. Het schijnt erbij te horen. Soms werden dergelijke beschrijvingen afgedaan als ordinaire fantasie, maar uiteraard zijn er ook figuren die hier hèt bewijs voor het bestaan van een hiernamaals in zien.

Wetenschappers proberen nu een verklaring te zoeken voor deze ervaring. En wat doen wetenschappers dan? Die nemen wat ratten, sluiten daar wat meetapparatuur op aan en zorgen voor een hartstilstand. Door dit laatste krijgen de hersenen geen bloed en (dus) zuurstof meer. De verwachting was dan ook dat er geen hersenactiviteit meer waarneembaar zou zijn. Maar wat gebeurde is juist het tegenovergestelde! De hersenen van de bijna-dode rat vertoonden juist een verhoogde hersenactiviteit. Sterker nog: de signalen waren sterker dan bij een rat die bij bewustzijn was. Bij rat na rat na rat werd dit patroon waargenomen.

Volgens de betrokken onderzoekers legt dit een leuk fundament voor verder onderzoek naar wat er neurofysiologisch gebeurt met het brein, wanneer het bloed niet meer rondpompt.  Bewezen is in ieder geval dat de verhalen van mensen die na een hartstilstand worden 'teruggebracht', niet als onzin kunnen worden afgedaan.