Acht ton voor homoacceptatie allochtonen

De vier grote steden krijgen acht ton van het rijk voor projecten om homoseksualiteit onder allochtonen meer geaccepteerd te krijgen. "Je kunt de mentaliteit niet in een klap veranderen, maar je kunt wel een steentje bijdragen om de discussie de goede kant op te helpen", zei minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) vrijdagavond in het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen.

De minister wees erop dat homoseksualiteit nog verre van geaccepteerd is. Hierbij verwees Bussemaker naar een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat er bij Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, orthodoxen en PVV-stemmers vaak nog afwijzend wordt gereageerd op homoseksualiteit. Ook gaf de helft van de scholieren met een Turkse achtergrond aan dat medeleerlingen beter niet uit de kast kunnen komen. Bij de Marokkanen was dat een derde.

Het geld gaat naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht omdat die grote gemeenschappen hebben waar homoseksualiteit nog niet wordt geaccepteerd. De minister erkende dat een mentaliteit niet zomaar met geld kan worden veranderd. "Maar je kunt wel initiatieven ondersteunen die met rolmodellen discussies losmaken en goede voorbeelden geven."

Zaterdag vaart de minister mee in de Canal Parde in Amsterdam in een boot van de regering. Op de boot varen vertegenwoordigers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen mee.