Friezen willen Friese plaatsnaamborden

De Friezen zijn boos. Herstel: sommige Friezen zijn boos. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het namelijk in zijn hoofd gehaald om op de plaatsnaamborden in de gemeente de Nederlandse boven de Friese benaming te zetten. En dat kan natuurlijk niet.

Dat is althans de mening van de  Fryske Nasjonale Partij (FNP), een beweging die strijd voor meer autonomie voor de noordelijke provincie. Met het Europees Handvest voor Regionale Talen in de hand wil de FNP afdwingen dat de Friese naam boven de koloniale naam van de Hollandse bezetter komt te staan. Sicco Rypma van de FNP op de vraag of het niet beter is de Fries boven de ABN-versie te zetten: 'Já fansels, dat is yn de praktyk no ek al it gefal by mear as de helte fan ús kearnen, we sille ús der op beriede.' Duidelijk taal. 

De FNP beroept zich ook op het Raamverdrag voor de Bescherming van Nationale Minderheden van de EU. Europa en bemoeienis van anderen is schijnbaar prima, zolang het jouw mening maar verdedigt.