'Geheimhouding afgedwongen rond schaliegasrapport'

Milieudefensie wordt door het ministerie van Economische Zaken gedwongen een geheimhoudingsverklaring te tekenen rond een onderzoek naar de risico's van schaliegasboringen. Dat zegt campagneleider Geert Ritsema, die weigert te tekenen.

Milieudefensie had tot en met maandag om te tekenen. Hetzelfde geldt voor andere leden van de zogeheten klankbordgroep, waaronder gemeenten, wetenschappers en waterleidingbedrijven. Wie niet tekent, wordt niet uitgenodigd voor bijeenkomsten over het onderzoek en krijgt de conceptversie niet ter inzage.

Aanvankelijk waren de besprekingen van de klankbordgroep 'in principe openbaar', stelt Ritsema. Hij vindt dat minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) de regels van het spel tijdens de wedstrijd verandert. "Hij wil het debat in achterkamertjes gaan voeren. Daar lenen wij ons niet voor. De minister blokkeert op deze manier een transparant en gelijkwaardig maatschappelijk debat over schaliegas."

Een woordvoerder van Kamp zegt in reactie dat de gang van zaken enkele maanden geleden met de Kamer is besproken. Kamp wil het rapport niet op 1 juli vrijgeven, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar pas aan het einde van het zomerreces. Dan stuurt hij het, voorzien van zijn eigen commentaar, naar de Tweede Kamer.

Leden van de klankbordgroep die het conceptrapport willen inzien, bijvoorbeeld om hun eigen reactie voor te bereiden, moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen, bevestigt de woordvoerder.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat Kamp dinsdag in het vragenuur opheldering geeft over de kwestie. "De onderzoekers komen hun afspraak niet na. Niet de gehele klankbordgroep krijgt nu inzage in het eindrapport. Dat is raar, want dit onderzoek is juist bedoeld om tot een afgewogen oordeel over de risico's van schaliegas te komen."