EU-ministers willen roken verder beperken

De EU-ministers van volksgezondheid willen het roken verder beperken. Polen, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië waren tegen. De nieuwe beperkingen kunnen, als het Europees Parlement akkoord gaat, met ingang van 2014 gaan gelden.

De bewindslieden spraken af dat het toevoegen van smaken aan sigaretten die de normale tabakssmaak wegdrukken, wordt verboden. Dat geldt ook voor menthol. De voor- en achterkant van een pakje sigaretten moet voor minstens 65 procent bestaan uit afschrikkende foto's. Bijvoorbeeld de longen van een roker. Teksten die een positief effect van roken suggereren mogen niet meer op de pakjes staan.

E-sigaretten gaan, als ze minder dan een milligram nicotine bevatten, onder het regime voor normale sigaretten vallen. Zit er meer nicotine in, dan is de e-sigaret een medicijn waarvoor toelating nodig is. Internethandel in rookwaren blijft toegestaan, maar landen krijgen de bevoegdheid die handel te verbieden.

De in Zweden populaire zuigtabak Snus blijft buiten Zweden verboden. De maatregelen zijn erop gericht vooral jonge mensen van roken af te houden. Jaarlijks sterven er in de EU naar schatting 700.000 mensen aan de gevolgen van roken.