Meldingen van homodiscriminatie in azc's

Discriminatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders blijkt geregeld voor te komen in asielzoekerscentra. Vorig jaar zijn ongeveer negentig meldingen gedaan, die in alle gevallen via de gewone procedures zijn afgehandeld. Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) in antwoord op Kamervragen van PvdA en D66.

Teeven liet voor de cijfers een rondgang doen langs alle opvanglocaties. De staatssecretaris stelt dat voor kwetsbare groepen als lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT) extra aandacht wordt besteed in asielzoekerscentra en andere opvanglocaties. Naar aanleiding van aanbevelingen uit een onderzoek van Deloitte naar kwetsbare groepen is daarbij met homobelangenorganisatie COC een plan van aanpak opgesteld.

Teeven stelt dat de veiligheid van LHBT's mede door het realiseren van de aanbevelingen uit het rapport in de vreemdelingenketen zo veel mogelijk wordt gegarandeerd. "Het is echter wel van belang een realistisch beeld te behouden. Een volledig en in alle situaties voorkómen van incidenten kan niet gegarandeerd worden, niet in de maatschappij in het algemeen en ook niet in opvangcentra."