'NL discrimineert buitenlandse student'

Nederland discrimineert buitenlandse Europese studenten omdat zij geen gebruik kunnen maken van de studentenkaart in het openbaar vervoer. Dat stelt de Europese Commissie. Donderdag besloot het dagelijks bestuur van de EU Nederland daarom voor het Europees Hof van Justitie te dagen.

Volgens Europese regels hebben studenten, ongeacht waar zij in de EU studeren, net zo veel recht op uitkeringen of voordelen als de eigen plaatselijke studenten. Hier kan alleen een uitzondering op worden gemaakt als hierop in de EU-wet uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt, zoals dat wel het geval is bij steun voor levensonderhoud.

Brussel meent dat Nederland het beginsel van gelijke behandeling niet heeft toegepast. De commissie heeft Nederland hier meerdere malen op gewezen maar tot nu toe is er geen actie ondernomen. Daarom gaat Brussel nu daar het EU-hof.

'NL discrimineert buitenlandse student'
'NL discrimineert buitenlandse student' (Foto: ANP)