'Windenergie op land onrendabel'

Het kabinetsplan voor duizenden nieuwe windmolens op het land kan het beste met vijf jaar worden uitgesteld. Vanwege de lage energieprijzen is uitbreiding van de productiecapaciteit verliesgevend. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) maandag in een onderzoek.

Investeringen in windenergie zijn volgens het CPB op dit moment niet rendabel. Door de economische crisis is de vraag naar energie laag. Bovendien leidt de winning van schaliegas in de Verenigde Staten ertoe dat in Europa meer goedkoper geworden kolencentrales worden gebruikt.

Als het project wordt uitgesteld, schrijft het CPB, haalt Nederland niet de doelstelling om in 2020 zestien procent groene energie op te wekken. Een mogelijke boete daarvoor van de Europese Unie kan worden gecompenseerd met de besparing van niet uitgekeerde subsidies op duurzame energie.

De nieuwe windmolens op land moeten de komende jaren 3500 megawatt extra windenergie opleveren. Op dit moment produceren windmolens op land en in zee 2100 megawatt. Als het project doorgezet wordt, levert windenergie tweeënhalf procent van het totale Nederlandse energieverbruik.