Invoering leenstelsel deels uitgesteld

De invoering van het sociaal leenstelsel wordt deels uitgesteld. Eigenlijk zou dit in september 2014 ingaan, maar minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) heeft dit voor de bachelorfase een jaar uitgesteld. Dat laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het invoeren van een sociaal leenstelsel was vastgelegd in het regeerakkoord en moet 1,2 miljard euro opleveren. Het uitstel geldt voor de bachelorfase van het hoger onderwijs. In de masterfase gaat het leenstelsel, dat ter vervanging van de basisbeurs dient, wel in 2014 in. De termijn dat de lening kan worden terugbetaald wordt opgerekt van vijftien naar twintig jaar.

"Ik wil aanstaande studenten in het hoger onderwijs snel duidelijkheid verschaffen over de invoering van het sociaal leenstelsel", schrijft Bussemaker. "Omdat zij straks een keuze maken die hun levensloop ingrijpend zal beïnvloeden." Volgens de minister zorgt het uitstel van het leenstelsel voor de bachelorfase voor meer tijd, en daardoor kunnen scholieren beter worden voorgelicht.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver juicht een jaar uitstel toe. Maar volgens hem doet dit besluit niets aan de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

"Steun van GroenLinks voor de plannen van minister Bussemaker is geen stap dichterbij dan een half jaar geleden", laat hij op Twitter weten. Steun van GroenLinks is essentieel om het plan door de senaat te krijgen.

Ook voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Kai Heijneman reageert weinig enthousiast. "Uitstel van een slecht plan is winst, maar het blijft een slecht plan tot je het aanpast."

Heijneman wijst op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat een op de vijf mbo'ers niet gaat doorstuderen als de plannen doorgaan. "Iedereen met voldoende talent zou de kans moeten krijgen om te studeren. Gemotiveerde studenten mogen niet belemmerd worden door financiële barrières."

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ontevreden over de aangepaste plannen van Bussemaker. Voorzitter Thijs van Reekum wil dat het leenstelsel ook voor de masterfase wordt uitgesteld. Net als de LSVb eist het ISO behoud van de ov-studentenkaart en uitbreiding van de aanvullende beurs.