'Kartelvorming Fyra-uitbater en Ministerie'

Indien staatssecretaris Mansveld de Hogesnelheidsconcessie van de NS niet uiterlijk vrijdag intrekt, is er sprake van kartelvorming tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en High Speed Alliance. Dat meent althans reizigersclub Voor Beter OV, die aangeeft de zaak bij de Europese Commissie aanhangig te zullen maken maken als de intrekking geen feit wordt. 

"Het langdurig gedogen dat de NS niet voldoet aan de afspraken in de concessie is onaanvaardbaar en leidt tot een verstoorde marktwerking en veel reizigersongemak", aldus Rikus Spithorst, woordvoerder van de reizigersvereniging.

Onlangs schreef Voor Beter OV in een brief aan aan de staatssecretaris dat NS zelf verantwoordelijk is voor de bouw van de slechte treinen door AnsaldoBreda, doordat de NS onvoldoende toezicht op de bouw heeft gehouden.

Verder laat Spithorst in de brief weten: "Wij hebben er geen enkel vertrouwen in dat de NS zich binnen een aanvaardbare termijn zal ontwikkelen als een serieus te nemen exploitant van hogesnelheidsverbindingen. Wij hoeven in deze brief niet nader in te gaan op de wijze waarop de NS de afgelopen jaren alle waarschuwingen in de wind heeft geslagen, en zich doof heeft gehouden voor verzoeken om geen onomkeerbare verslechteringen in de 'normale' treindienst door te voeren zolang de Fyra V250 zijn bruikbaarheid had bewezen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de NS in de toekomst wél een goede hogesnelheidsexploitant zal worden."

De spaghettiboemels, waarvan er afgelopen woensdag nog een op station Utrecht Centraal gesignaleerd is, kregen gisteren nog een volledig rijverbod nadat het gevaar voor zowel mensen in de trein als andere spoorgebruikers duidelijk werd.

Spaghettiboemel
Spaghettiboemel tijdens testrit. (Foto: Hemmo de Vries)