Aantal wietverslaafden voor eerst in jaren gedaald

Het aantal hasj- en wietverslaafden is voor het eerst in jaren gedaald. Tussen 2003 en 2011 verdriedubbelde het aantal cannabisgebruikers dat hulp zocht van zo'n 3800 naar bijna elfduizend, maar vorig jaar is dit aantal gedaald naar ruim tienduizend. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Stichting Informatievoorziening Zorg, die gegevens van alle reguliere verslavingszorginstellingen in Nederland verzamelt.

Onder jongeren geeft cannabis de meeste problemen. Ruim de helft van de hulpvragen van jongeren onder de 25 jaar gaat over cannabis.

Het totaal aantal mensen dat werd behandeld in de verslavingszorg daalde vorig jaar met zes procent naar 66 duizend. Deze daling zette in 2011 al in. De patiënten waren gemiddeld 41 jaar. De grootste groep hulpvragers kampt met een alcoholprobleem. Het ging vorig jaar om 31 duizend mensen, waarvan net als in vorige jaren zo'n dertig procent vrouw is.

Alcoholverslaafden zijn gemiddeld 46 jaar, net als heroïneverslaafden met een hulpvraag. Hun aantal is sinds 2003 met 4400 afgenomen naar zo'n tienduizend. Het gaat vooral om mensen die al langer zorg krijgen en dit naar verwachting nodig blijven hebben. Het aantal cocaïneverslaafden neemt sinds 2007 langzaam af. Vorig jaar vroegen 7500 cocaïneverslaafden om hulp. In 1100 gevallen ging het om nieuwe cliënten.

Het aantal nieuwe GHB-verslaafden dat zich meldt daalt ook, maar omdat meer verslaafden terugkeren steeg het aantal hulpvragen naar 761. In een op de drie gevallen gaat het om een vrouw.